Wigilia

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!

Jednym z największych kulturowych znamion cywilizacyjnych jest honorowanie przez ludzi dat i wydarzeń związanych z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Nawet wrogowie Nieba nie są w stanie funkcjonować inaczej jak właśnie w relacji do Nowego Testamentu. Nie o nich jednak tutaj mowa, choć pamiętajmy, że i tacy ludzie mogą być zbawieni, a my nigdy nie możemy zapomnieć o modlitwach w tej właśnie intencji.

Piszę te słowa w wigilię Wigilii i pisząc „wpisuję się” właśnie w ów cywilizacyjny łańcuch pokoleń, a Was – Szanowni Adresaci – chciałbym mieć w ten czas jak najbliżej siebie. Wielu, bardzo wielu z Was powinienem pewnie „nawiedzić” osobnym listem, ale zechciejcie wybaczyć, że nie zawsze się to udaje. Pracy, której się podjąłem wraz z Teatrem Nie Teraz jakby wciąż coraz więcej. A dzisiaj, na progu naszego 40-lecia, zdarzają się rzeczy tak wielkie. Ot, przede wszystkim nasz DOM we wsi Maszkienice – miejsce, na które czekaliśmy tak długo. Ale również te projekty artystyczne i edukacyjne, które realizujemy od kilku lat ze wsparciem czy to MKiDN, czy IPN: „Wiatr Wolności”, „Wyklęci 44”, „Powrót Norwida”, a przed nami wznowienie „Dnia gniewu”.

Teraz już naprawdę możecie z nami się spotkać i to nie tylko „na trasie”, ale przyjeżdżając do naszego DOMU. Będziemy systematycznie informować Was o tym, co się tam dzieje i będziemy Was wyglądać, ale także będziemy chcieli liczyć na wszelką Waszą pomoc w tym, aby to miejsce stało się ważnym adresem dla prawej kultury w Polsce i Europie. Nie ma w tym cienia przesady. Nie ma deka megalomanii. Jest poczucie wielkiej odpowiedzialności za polską kulturę. Bez Was to się nie ziści.

Kiedyś trafiłem tzw. przypadkiem na XIX-wiecznego francuskiego artystę malarza – Wiliama-Adolpha Bouguereau. Niesamowite jest to, że w kraju, tak sponiewieranym duchowo przez jakobińską rewolucję i przymusową ateizację, tworzył artysta wierzący w Boga, autentyczny katolik. Cykle jego płócien religijnych są wyjątkowej urody. I właśnie taki obraz wybrałem, jako ilustrację życzeń, które Państwu chciałem w ten czas obecny złożyć. Poniżej działo Bouguereau’a zatytułowane „Pieśń Aniołów” (Komóż to i z jakiej okazji Aniołowie śpiewają – to jasne i oczywiste). A jeszcze niżej życzenia puentuje fragment Psalmu 91 w tłumaczeniu Mistrza Jana z Czarnolasu.