Intuicje przydrożne

wiara-sztuka-Polska

„Intuicje przydrożne”, to niezależne czasopismo społeczno- kulturalne, redagowane w Tarnowie w ramach działalności artystycznej i edukacyjnej Teatru Nie Teraz.

Początki „Intuicji” sięgają 2001 r., kiedy to w Tarnowskiej Grupie Literackiej „Jaskółka” narodził się pomysł utworzenia czasopisma, w którym można by promować lokalnych twórców, literatów – poetów, prozaików; w którym mogliby również zabierać głos publicyści. Inicjatorem tych działań był Zbigniew Kapilewicz.

Wydawcą czterech pierwszych numerów „Intuicji” była właśnie „Jaskółka”, a redaktorem naczelnym od początku został Tomasz A. Żak, szef Teatru Nie Teraz. W roku 2003 prawa do wydawania przejęło Stowarzyszenie Teatr Nie Teraz, rozszerzając znacząco zawartość kolejnych numerów o materiały związane z szeroko rozumianym światem teatru.

Każdy numer to około stu stron tekstów autorów z kraju, a także z zagranicy – esejów, szkiców, utworów, recenzji, reportaży, a także artystycznych fotografii. Naszymi autorami są osoby nieznane, znane tylko lokalnie i także te, których nazwiska są bez problemu kojarzone w całej Polsce. Wszystko w wyjątkowej szacie edytorskiej i – co podkreślają Czytelnicy – na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.
Od pierwszego numeru „Intuicje” piszą „jak jest”, bo przecież „jedynie prawda jest ciekawa„, a ponadto, jak głosi motto naszego czasopisma cytujące Józefa Mackiewicza: Czasy są zawsze takie, jakimi my je robimy”. A robić to trzeba tylko poprzez prawdę.

Piszemy o Polsce. Bo bardzo poważnie i bardzo zobowiązująco traktujemy patriotyzm. Bo w konsekwencji uważamy, że za Ojczyznę, kiedy potrzeba, to warto umierać. Bo dumni jesteśmy ze znaku Krzyża, który definiuje Polskę i Europę. Wszystkich czujących podobnie i wszystkich, dla których nasze myślenie jest interesujące lub warte polemiki. Nie gwarantujemy intratnych honorariów, ale możemy zapewnić wyjątkową satysfakcję i pewność braku jakiejkolwiek – także salonowej – cenzury.