OPA RUDA KAMERALNA
TEATR NIE TERAZ

Ośrodek Praktyk Artystycznych Teatru Nie Teraz

Ośrodek Praktyk Artystycznych (OPA) był przedsięwzięciem planowanym od dawna przez nasz Teatr. Jego koncepcja to efekt wielu lat doświadczeń pracy artystycznej i edukacyjnej.

Pierwsze konkretne działania podjęliśmy w roku 2003, co było efektem naszej współpracy z Gminą Skrzyszów k. Tarnowa i organizacją interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych w małej lokalnej szkole w przysiółku Świniogóra oraz projektem „Czym wypełnić puste ramy”. To właśnie w tym miejscu zamierzaliśmy stworzyć nasz teatralny Dom. Niestety, tak się nie stało. Ani tam, ani w wielu kolejnych miejscach, do których docieraliśmy z naszym projektem (od Przemyśla po Szczawnicę), zderzaliśmy się z labilnością samorządów, z niezrozumieniem istoty tej idei, a w końcu nawet ze zwykłym oportunizmem tych, którzy „nie lubią konkurencji”.


W końcu stała się rzecz więcej niż ważna, tak dla Teatru Nie Teraz, jak i dla polskiej kultury (nie ma w tym stwierdzeniu ciernia przesady). 18 dnia marca roku 2023, w Ratuszu małopolskiego miasteczka Zakliczyn nad Dunajcem, został podpisany Akt Powołania Ośrodka Praktyk Artystycznych Teatru Nie Teraz w Rudzie Kameralnej (małej górskiej wsi w Gminie Zakliczyn). 

Akt podpisali: Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Dawid Chrobak, Dyrektor Zakliczyńskiego Ośrodka Kultury, Kazimierz Dudzik oraz w imieniu naszego Stowarzyszenia – Przewodnicząca Zarządu, Aleksandra Żak i Dyrektor Teatru Nie Teraz, Tomasz Antoni Żak.

OPA to w zamierzeniu miejsce spotkania ze sztuką, ale przede wszystkim miejsce twórczej konsekwentnej pracy artystyczno-edukacyjnej prowadzonej przez zespół współpracowników TNT oraz wolontariuszy. Takiej pracy, wychowującej świadomego Polaka – odbiorcę kultury, jest współcześnie o wiele za mało. Oparcie się na tradycji związanej z domami ludowymi, świetlicami wiejskimi, w ogóle ludowym ruchem artystycznym, a w tym teatralnym oraz odwoływanie się do ludzi wciąż inspirujących się polską tradycją lokalną, dumnych ze swoich mniejszych Ojczyzn, jest jednym z podstawowych założeń OPA.
Celem nadrzędnym działań OPA jest tworzenie dzieł i projektów artystycznych, a w efekcie wykreowanie odrębnej „zakliczyńskiej marki” w zakresie teatralnych kreacji kulturowych.
W takim rozumieniu sprawy OPA jawi się również jako swoiste gniazdo – Dom dla naszego Teatru, w którym rodzą się pomysły, w którym pracuje się warsztatowo, no i z którego wyjeżdża się „w świat”, aby to, co nasze, zaoferować innym. A potem z radością wraca się do swojego Domu – do Domu w Rudzie Kameralnej.

Przewodnim motywem działań twórczych i edukacyjnych OPA jest polska tradycja niepodległościowa oraz ludowość wpisana w obrzędy, inspirująca różnorodne kreacje. A z tym związana polska chrześcijańska duchowość. A więc wszystko to, co jest naszym niezbywalnym dobrem narodowym, naszą tożsamością, a co ze świadomości Polaków próbowano wymazać po 1945 roku i co niestety również dzisiaj jest przysypywane śmieciem tzw. nowoczesności.

TOMASZ A. ŻAK

ZAPRASZAMY DO ZAKLICZYNA. ZAPRASZAMY DO RUDY KAMERALNEJ.