Ludzie Nie Teraz

ANNA
WARCHAŁ

ALEKSANDRA
PISZ

AGNIESZKA
WINIARSKA

ALEKSANDRA
ŻAK

ANDRZEJ
KRÓL

RYSZARD
ZAPRZAŁKA

MACIEJ
MAŁYSA

TOMASZ
LEWANDOWSKI

Razem z Nie Teraz

JERZY DUDA

HALINA MACHEL

MONIKA SZOMKO

MARCIN GUZIK