Ludzie Nie Teraz

ALEKSANDRA PISZ

MONIKA SZOMKO

ANNA WARCHAŁ

EWA TOMASIK

AGNIESZKA WINIARSKA

TOMASZ LEWANDOWSKI

MACIEJ MAŁYSA

SEWERYN PARTYŃSKI

ANDRZEJ KRÓL

KAROL PIOTR ZAPAŁA

RYSZARD ZAPRZAŁKA

ALEKSANDRA ŻAK

Współpracownicy Nie Teraz

ROBERT CHODUR

WALDEMAR CZYSZAK

JACEK KUCABA

MACIEJ RUTKOWSKI

MARCIN GUZIK

BOGUSŁAW KORNAŚ