Nowy rok nowe wyzwania

19 lutego w Maszkienicach, powiat Brzesko, będzie miało miejsce ważne wydarzenie kulturalne. Wchodzący w swoje 40-lecie działalności Teatr Nie Teraz, jeden z najstarszych w kraju zespołów ruchu teatralnej alternatywy, podpisze specjalne porozumienie z czterema samorządami Małopolski: Gminą Dębno, Gminą Pleśna, Miastem i Gminą Wojnicz, Miastem i Gminą Zakliczyn. To najprawdopodobniej pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

Uroczystość podpisania porozumienia rozpocznie się o godz. 11:00 w Ośrodku Praktyk Artystycznych DOM LUDOWY w Maszkienicach, gdzie od jesieni ubiegłego roku Teatr Nie Teraz znalazł przystań tak do pracy warsztatowej i edukacyjnej, jak i do prezentacji własnej twórczości. Towarzystwo Domu Ludowego im. prof. Franciszka Bujaka użyczając teatrowi lokum, w naturalny sposób kontynuuje ideę swego założyciela i patrona. Współpraca Teatru Nie Teraz ze środowiskami oddalonymi od wielkich ośrodków miejskich datuje się od wielu lat poprzez systematyczną pracę u podstaw oraz realizację dużych projektów artystycznych i edukacyjnych wpisujących się w konteksty narodowe i patriotyczne. Te działania dotyczyły również samorządów, z którymi teraz zawierane jest porozumienie, a dla których te wartości są istotne i obecne w ich działalności. Nic więc dziwnego, że w zapisie porozumienia mamy deklarację stron  o „podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poszanowaniu rodzimych dóbr kultury i tradycji”, a ponadto o „pracy nad edukacją świadomego odbioru sztuki”.

19 lutego to rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego, chyba najmniej znanego z grona polskich wieszczów. Sygnatariusze porozumienia świadomie chcą zwrócić uwagę na tę postać, co zostanie wypunktowane w specjalnym wystąpieniu krakowskiego tłumacza, zastępcy redaktora naczelnego dwumiesięcznika Polonia Christiana, Jerzego Wolaka. W programie zaplanowano czas na mini konferencję prasową. Całość spuentuje okolicznościowy występ aktorów Teatru Nie Teraz w programie złożonym z songów i pieśni.