Porozumienie 19 lutego 2020 roku

19 lutego w Ośrodku Praktyk Artystycznych DOM LUDOWY w Maszkienicach miało miejsce bardzo ważne wydarzenie kulturalne. Wchodzący w swoje 40-lecie działalności Teatr Nie Teraz, jeden z najstarszych w kraju zespołów ruchu teatralnej alternatywy, podpisał specjalne porozumienie z czteroma samorządami Małopolski: Gminą Dębno, Gminą Pleśna, Miastem i Gminą Wojnicz, Miastem i Gminą Zakliczyn. To najprawdopodobniej pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

Uroczystość podpisania Porozumienia odbyła się nieprzypadkowo w 208 rocznicę urodzin naszego wieszcza Zygmunta Krasińskiego, do czego nawiązała otwierająca uroczystość mini-konferencja wygłoszona przez Jerzego Wolaka z Krakowa – wykładowcę akademickiego, tłumacza i zastępcę redaktora naczelnego periodyku Polonia Christiana.

Porozumienie podpisywali: Wiesław Kozłowski, Wójt Gminy Dębno;  Józef Knapik, Wójt Gminy Pleśna; Tadeusz Bąk, Burmistrz Miasta i Gminy Wojnicz; Dawid Chrobak, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn. Ze strony Teatru Nie Teraz podpisy złożyli: Aleksandra Żak, Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia; Agnieszka Winiarska, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia oraz Tomasz Antoni Żak, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Dyrektor Teatru Nie Teraz. Wszystko to działo się przy obecności gospodarza tego miejsca, prezesa Towarzystwa Domu Ludowego w Maszkienicach, Jana Kita oraz jego małżonki Anny. Wśród gości obecni byli m.in.: ks. Grzegorz Nowak, Proboszcz Parafii Maszkienice oraz dyrektorzy odpowiedzialni za kulturę w podpisujących Porozumienie samorządach.

Istotą Porozumienia wspierającego działalność Ośrodka Praktyk Artystycznych w Maszkienicach jest zadeklarowana przez sygnatariuszy  wola współpracy w ramach idei upowszechniania kultury polskiej i edukacji do kultury wyższej wykorzystującej konteksty lokalne. Strony deklarują w ramach tej współpracy, z jednej strony podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poszanowanie rodzimych dóbr kultury i tradycji, a z drugiej praca nad edukacją świadomego odbioru sztuki. Te aspekty Porozumienia podkreślali burmistrzowie i wójtowie, zwracając uwagę na istotę kultury dla polskości jako takiej w czasach trwającej obecnie bezlitosnej wojny kulturowej z tradycją narodową i wiarą katolicką. Szef Teatru Nie Teraz, T.A. Żak, dziękując wszystkim za przybycie, a samorządowcom za czynne rozumienie roli kultury, zwrócił uwagę na konieczność łączenia sił w tej walce.

Uroczystość spuentował występ aktorów Teatru Nie Teraz z okolicznościowym programem składającym się z pieśni i tekstów odwołujących się do niektórych ze spektakli tego teatru. Niektóre z nich przypomniały niemal już 40-letnie dzieje tego zespołu, choć jednocześnie uderzały swą aktualnością. Wystąpili gorąco oklaskiwani: Ewa Tomasik, Agnieszka Winiarska oraz Tomasz Lewandowski, muzyk i bard Teatru Nie Teraz.

Autor zdjęć: Sebastian Smoleń