Policzmy Polskę

POLICZMY POLSKĘ
Miesięcznica (miesiąc i jeden dzień po śmierci Lidii Lwow-Eberle ps. „Lala” 
i dwa dni przed rocznicą zamordowania mjr Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko”)
Królowe 6 lutego 2021

Kiedy coraz mniej Polski w Polsce, to koniecznym jest – idąc śladem słynnego powiedzenie śp. Anny Walentynowicz – „policzyć się”, a dokładnie „policzyć Polskę”, czyli ludzi, dla których ważne są nie tyle pomniki, co motywacje i formacja ludzi takich jak pokolenie Wyklętych. Potrzeba autorytetu niezłomnego jest w tej chwili konieczne dla naszej Ojczyzny –  nie akademie okolicznościowe „ku czci”, ale praca i dzieła.

plakat policzmy Polske