NORWID wraca!

Począwszy od maja a kończąc w listopadzie Stowarzyszenie Nie Teraz będzie realizować projekt pt. „NORWID”. Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki dotacji otrzymanej w ramach naboru do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, wspierającego najwartościowsze zjawiska i trendy we współczesnym teatrze i tańcu.

Projekt „NORWID” to wyjątkowe przedsięwzięcia w obszarze współczesnej kultury polskiej. Zawiera w sobie kilka kontekstów, tak artystycznych, jak i edukacyjnych.

To nie tylko niekonwencjonalne upowszechnienie wiedzy o zapoznanym „czwartym wieszczu”, a przy tym promowanie wartości uniwersalnych czyniących człowieka lepszym, ale jednocześnie budzenie poprzez sztukę kreatywności polskiego patriotyzmu. Projekt nasz realizujemy zgodnie z misją, którą można by nazwać „teatrem w podróży”; misją, z której niemal zupełnie zrezygnowały sceny instytucjonalne. Sednem projektu jest zaprezentowanie przedstawienia „Powrót Norwida” w specjalnie wybranych miejscach naszego kraju.

Teatr Nie Teraz doprowadził do premiery spektaklu „Powrót Norwida” w roku 2016, dzięki współfinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury. Okazuje się jednak, że nie mając od lat swojej sceny, a jednocześnie będąc konsekwentnie wykluczanymi przez większość obecnych instytucji kultury, nie mamy wielu okazji spotykania się z widzem. Tym samym fundamentalne dla naszej kultury frazy Norwida zapominane są coraz bardziej. Podobnie jest z nestorem i Mistrzem polskiego teatru, prof. Kazimierzem Braunem, twórcą scenariusza i współreżyserem przedstawienia – przymusowym emigrantem i wielkim nieobecnym w polskiej kulturze.

Możliwością choćby częściowego odwrócenia tej sytuacji są środki MKiDN. Udowodnił to sukces naszego ubiegłorocznego projektu „WYKLĘCI 44” i prezentacje spektaklu „Wyklęci”. Pozostajemy z przekonaniem, że podobnie będzie w tym roku, a „Powrót Norwida” dotrze do polskiej publiczności.