Aleksandra Żak - fotografik, koordynator działań organizacyjnych i projektowych

Żak
(foto. Archiwum prywatne)