Ryszard Zaprzałka - aktor, poezja i w ogóle

(foto. Aleksandra Żak)