I Międzynarodowy Konkurs Literacki „O Laur Tarnowskiej Starówki” im. Józefa Komarewicza – zapowiedź Biesiady Literacko-Poetyckiej

Idea organizacji I Międzynarodowego Konkursu Literackiego o „Laur Tarnowskiej Starówki” im. Józefa Komarewicza nawiązuje do 20-letniej tradycji organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza o „Laur Tarnowskiej Starówki”, którego organizatorem w latach 1986-1995 był Wojewódzki Ośrodek Kultury w Tarnowie, a w kolejnych latach do roku 2004 – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Pomysłodawcą tego Konkursu był w 1986 roku Józef Komarewicz – dziennikarz i poeta, pracujący wówczas w redakcji Tarnowskiego Tygodnika Informacyjnego „TeMI” i współpracujący z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Tarnowie przy redagowaniu Informatora WOK.

Uczestnicy konkursu zobligowani byli do nadesłania swoich autorskich utworów poetyckich z dwóch kategorii: I kategoria – wiersz o tematyce dowolnej, II kategoria – wiersz tematycznie związany z Tarnowem. Cele konkursu to popularyzacja twórczości literackiej, inspirowanie do aktywności twórczej, kształtowanie postaw literackich, promocja talentów, rozwijanie wyobraźni twórczej, wymiana doświadczeń i doskonalenie warsztatu twórczego. Prace będą oceniane według określonych kryteriów, m.in. takich jak: oryginalność w ujęciu tematu, poprawność językowa, bogactwo środków poetyckich, walory literackie.

Organizatorem Konkursu jest Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA, z którym współpracujemy. W ostatnim czasie łączy nas przede wszystkim projekt konkursu – część zespołu naszego teatru jest bezpośrednio zaangażowana w działania około konkursowe. Do Komitetu Organizacyjnego Konkursu należą: nasz dyrektor Tomasz A. Żak, Ryszard Zaprzałka oraz Aleksandra Pisz, która w Komitecie będzie odpowiadała za marketing i wizualizację projektu.

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu i ogłoszenie laureatów odbędzie się w dniu 21 października 2022 roku o godz. 14:00 w Tarnowskim Ratuszu, podczas uroczystej Biesiady Literacko-Poetyckiej.

W trakcie podsumowania, poza przedstawieniem laureatów, planowane jest również m.in. wystąpienie p. Kazimierza Kurczaba – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie, który powita Laureatów oraz uczestników Konkursu i przedstawi działalność Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz historię Tarnowskiego Ratusza, wykład prof. Jana Tomkowskiego – historyka literatury, prozaika, eseisty, autora podręczników z dziedziny literatury polskiej i powszechnej, profesora w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, a także występ żeńskiego kwartetu smyczkowego „Con Affetto” z koncertem zatytułowanym Czy muzyka jest kobietą…

Zapraszamy do śledzenia aktualności i zapoznania się z ofertą Centrum zamieszczoną na stronie internetowej: interakcja.com.pl.