I Międzynarodowy Konkurs Literacki „O Laur Tarnowskiej Starówki” im. Józefa Komarewicza rozstrzygnięty

NAGRODY ROZDANE

W dniu 21 października 2022 r. odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszej edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiego „O Laur Tarnowskiej Starówki” im. Józefa Komarewicza. Pierwsza część wydarzenia odbyła się w tarnowskim Ratuszu o godzinie 14. Organizatorem Konkursu oraz Gali Literackiej jest Centrum Kreacji i Strategii INTERAKCJA, z którym nasz teatr współpracuje. W ostatnim czasie łączył nas właśnie projekt konkursu – część zespołu naszego teatru była bezpośrednio zaangażowana w działania Komitetu Organizacyjnego Konkursu. 

Poniżej prezentujemy spis nagrodzonych Laureatów Konkursu:

W Kategorii I (wiersz o tematyce dowolnej) wyróżnienia otrzymali: p. Anna Piliszewska za wiersz pt. „Cienie” oraz p. Bogdan Nowicki za wiersz pt. „Z dymu i liter”. Miejsce III zajął p. Jerzy Fryckowski z wierszem „Wyzwoliciele u bram ZOO”. P. Fryckowski otrzymał także wyróżnienie w Kategorii II (wiersz o Tarnowie) za wiersz „Zakład Karny Tarnów”. W Kategorii I Nagrodę II otrzymał p. Rafał Gawron za wiersz pt. „Bądź”, natomiast Miejsce I zdobyła p. Agnieszka Mędrzak-Sikora za wiersz „Zatrzymane”. W Kategorii II wyróżnienie otrzymał także p. Marek Szczerbiński za wiersz „Miasto, które odeszło”. Zdobywcą I Miejsca w Kategorii II jest p. Mirosław Sułkowski i jego wiersz pt. „Sen”. Tym samym p. Sułkowski otrzymał Nagrodę Główną oraz Statuetkę „Laur Tarnowskiej Starówki”.

Celem konkursu była popularyzacja twórczości literackiej, inspirowanie do aktywności twórczej, kształtowanie postaw literackich, promocja talentów, rozwijanie wyobraźni twórczej, wymiana doświadczeń, a także doskonalenie warsztatu twórczego. Prace były oceniane według określonych kryteriów, m.in. takich jak: oryginalność w ujęciu tematu, poprawność językowa, bogactwo środków poetyckich, walory literackie.

Podczas Gali Konkursowej zostali również zaprezentowani Diamentowi i Złoci Mecenasi Konkursu, a także Patronat Medialny. Do Diamentowych Mecenasów należeli: Stowarzyszenie Autorów Polskich, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Hotel i Restauracja BRISTOL oraz DA VINCI Green Energy P.S.A. Do Złotych Mecenasów należeli: G.P.CHEM Grzegorz Piechota, CERPLON Sp. z o.o., STACH Sp. z o.o., Teatr Nie Teraz, Rada Osiedla Nr 1 „Starówka”. Patronatem Medialnym Konkursu był portal Tarnowski Kurier Kulturalny. Mecenasom zostały wręczone Certyfikaty Złotych i Diamentowych Mecenasów.

Zapraszamy do śledzenia aktualności i zapoznania się z ofertą Centrum zamieszczoną na stronie internetowej: interakcja.com.pl.