Ludzie Nie Teraz

Aleksandra Pisz

Monika Szomko

Anna Warchał

Ewa Tomasik

Agnieszka Winiarska

Tomasz Lewandowski

Maciej Małysa

Seweryn Partyński

Maciej Rutkowski

Karol Piotr Zapała

Ryszard Zaprzałka

Aleksandra Żak

Adepci Nie Teraz

Aleksandra Dziąćko

Julia Jachym

Wiktoria Wątroba

Bartłomiej Cup

Współpracownicy Nie Teraz

Robert Chodur

Waldemar Czyszak

Andrzej Król

Jacek Kucaba