Zimno tu… znaczy się: zima!

O, a tu, jak tu cieplutko! …Toć to przecie wiosna! – czyli zagraliśmy Kasnoludki!

Na pierwszy dzień astronomicznej wiosny mamy dla Państwa kilka zdjęć z prezentacji spektaklu ,,O krasnoludkach i o sierotce Marysi”

Spektakl odbył się w ubiegłą sobotę w naszym Domu w Maszkienicach.

Miłego oglądania!

Prezentacja była etapem finalnym inicjatywy lokalnej realizowanej od zeszłego roku w ramach Programu Grantowego w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki otrzymanym środkom została doposażona o nowe krzesła i podesty część widowni teatralnej na scenie Teatru Nie Teraz w Ośrodku Praktyk Artystycznych DOM LUDOWY w Maszkienicach.

Operatorem programu grantowego jest Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Foto. Bogusław Kornaś