Rozmowa Kazimierza Brauna i Tomasza A. Żaka o „Powrocie Norwida”


Zapraszamy do wysłuchania rozmowy prof. Kazimierza Brauna i Tomasza A. Żaka o inspiracjach Norwidowskich i znaczeniu jego myśli dla polskiego dziedzictwa narodowego.