Aleksandra Dziąćko - aktorka

Realizacje teatralne:

  • spektakl „Na ciebie już czas” – rok 2016;
  • spektakl „Baśń o stalowym jeżu” – rok 2017;
  • spektakl „Czterdziesty i Czwarta” – rok 2018;
  • spektakl „Wiatr Wolności” – rok 2018;
  • spektakl „Nie odchodź mnie. Tryptyk Kresowy” – rok 2019;

Warsztaty:

  • Młody Teatr – warsztaty w Gimnazjum nr 4 w Tarnowie – rok 2014-2016
  • Młodzi dla historii. Festiwal NNW w Gdyni – rok 2016.