Ryszard Zaprzałka – technika, poezja i w ogóle

(foto. Aleksandra Żak)