Karol Piotr Zapała – aktor

 

Realizacje teatralne:

  • spektakl „Wyklęci” – rok 2012;
  • spektakl „Dzień Gniewu” – rok 2013;
  • widowisko pasyjne „Drzewo Krzyża” – rok 2016;
  • spektakl „Koniec Świata. Dramat, który nie ma końca” – rok 2017;
  • spektakl „Wiatr Wolności” – rok 2018;
  • spektakl „Powrót Norwida” – rok 2019.

 

Warsztaty:

  • Miejsce Piastowe – rok 2019;
  • DCK Dębno – rok 2019/20.

(foto. archiwum prywatne)